Basisschool Buitengewoon Onderwijs

Architect: Geurst & Schulze architecten
Bouwheer: GO!
Adviseurs: Tecon Groep (technieken, stabiliteit, EPB), M.B.C. (VC)
Locatie: Niel
Timing:  2010 - 2015
Budget:  € 1.324.950 (heraanbesteding januari 2015)
Status: opgeleverd

Render: Geurst & Schulze architecten

Projectondersteuning I Samenwerking

Uitbreiding van de Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs.Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van Geurst&Schulze architecten vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Gretel De Smet