Administratief Centrum Herman Teirlinckgebouw

Architect: Neutelings Riedijk Architecten (Rotterdam) i.s.m. Conix RDBM Architecten
Bouwheer: VAC De Meander nv
Adviseurs: Dieter De Vos Architecten (projectleiding), NEY + Partners (stabiliteit), Studiebureau Boydens (technieken), Scala Consultants (akoestiek), Arcadis Belgium (brandveiligheid), Probam (veiligheid)
Locatie: Brussel
Oppervlakte: 66.500 m² 
Timing uitvoering:  2015 - 2017
Budget: € 90.000.000
Status: opgeleverd

© Filip Dujardin & Giulia Frigerio
Beelden: Neutelings Riedijk Architects / A2STUDIO

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Vlaamse Overheid op de site van Tour & Taxis te Brussel. Dit nieuwe gebouw biedt onderdak aan ca. 2.600 werknemers en is gesitueerd op een historische site die omgetoverd wordt tot een nieuwe stadswijk van 45 hectare met een park, kantoren, woningen, winkels en scholen. Tegelijkertijd wordt er een stadspark van meer dan 20 hectare aangelegd.

Hoogbouw
Het Vlaams Administratief centrum wordt een hoogbouw van zes bouwlagen met een beperkt torenaccent van zeven bijkomende bouwlagen. Naar analogie mete het Koninklijk Depot dat zich ook op deze site bevindt, krijgt het gebouw een overdekte binnenstraat met daaraan aansluitend binnentuinen.

Passief
Met een oppervlakte van zo'n 46.000 m² wordt het Herman Teirlinckgebouw het grootste passief kantoorgebouw van België. Onderscheidende elementen zijn het lage E-peil, de lage netto energiebehoefte voor verwarming en de lage primaire energieverbruiken voor koeling en hulpenergie. Wat ‘milieu en duurzaamheid’ betreft, behaalt het gebouw een maximale score door de goede prestaties op het vlak van watergebruik (afwatering en terreinverharding) en materiaalgebruik.

Geveladvies en -uitwerking
De gevel is ontworpen en gerealiseerd in metselwerk in een niet- conventioneel verband. Samen met de strikte uitlijning van de gevel, de toepassing van prekaders voor het buitenschrijnwerk en de (wind)belastingen bij hoogbouw vormt dit een belangrijk aandachtspunt dat zowel in ontwerpfase als tijdens uitvoering nauwgezet opgevolgd wordt om tot een hoogstaand resultaat te komen.

Interview met Willem Jan Neutelings

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het ontwerpteam vanaf de uitvoering en neemt de controle op de uitvoering voor zijn rekening.  

BB team: prof. arch. Jan Moens, arch. Raf De Preter, arch. Bart Van den Bossche, ir. arch. Paulus Present, arch. Willem Broekaert, arch. ass. Katie Van der Borght, ir. arch. Marie Lievrouw