Abdij van Vorst

Architect: A Practice, MLZD i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Gemeente Vorst
Adviseurs: MLZD (architectuur en stedebouw), TAKTYK (landschap), CHANGEMENT A VUE (scenografie), Bureau d’études Greisch (stabiliteit), INGENIUM (technieken), Daidaolos Peutz (akoestiek, bouwfysica), BB (epb)
Locatie: Vorst
Oppervlakte: 6.700 m²
Budget: € 16.000.000
Timing: 2017 - 
Status: in ontwerp

© bestaande toestand: Wim Robberechts
© Renders: A Practice

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I EPB

Restauratie, renovatie en herbestemming van de 12de eeuwse abdijsite van Vorst tot cultuurcentrum Aby. In ‘Aby’ komt een bibliotheek, muziekacademie en concertzaal, maar ook een jeugdruimte, conciërgewoning en een groter park.

Erfgoed
Dit project verzoent erfgoedbehoud met een nieuwe culturele invulling. Een complex en dens programma moet ingepland worden in de context van een vervallen en geklasseerde site die een publieke invulling krijgt.

Uitdagingen

  • De schaal van het project en de verschillende ingrepen vereisen een nauwgezette opvolging van de opeenvolgende dossiers afbraak en heropbouw in ontwerp en uitvoeringsfase.
  • Het bestaande en geklasseerd erfgoed vertalen naar hedendaagse normen. 

Meerwaarde

  • Technisch onderzoek.
  • Coördinatie van het ontwerp- en uitvoeringsproces.  

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenteam vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming voor zijn rekening. BB leidt eveneens de controle op de uitvoering en is EPB-verslaggever.

BB team: ir. arch. Julie Janssens, arch. Smaranda Alexandrescu, arch. Ilse Deckmyn, arch. Tiny Vandenberghe, int. arch. Katie Van der Borght, arch. Sebastian Demeyere, arch. Raf De Preter, ir. arch. Robbe Verelst, ing. Martijn Vyncke, arch. Francesca Crosby