Terug naar team overzicht

prof. arch. Jan Moens

Specialiteit: wind- en waterdichtheid van gebouwen, BEVAD-expert voor Vlaanderen, bouwpathologie

Jan Moens (Aalst, 1963) is architect (Hoger Architectuurinstituut St.-Lucas, Gent) en architect-expert (bouwpathologie). Als oprichter en bezieler van BB waakt hij over de technische expertise van onze bouwspecialisten. Op het vlak van onderzoek spitst hij zich toe op de optimalisering van de bouwhuid d.m.v. hoog performante thermische isolatie en de uitwerking van bouwknopen en innovatieve bouwsystemen. Daarnaast is hij lid van het Technisch Comité Dichtingswerken van het WTCB, waar gewerkt wordt aan de totstandkoming van verschillende Technische Voorlichtingen.

Sinds 2003 is Jan Moens als deeltijds docent verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedenbouw voor het opleidingsonderdeel Bouwtechnische aspecten van de bouwhuid. Hij leidt er elk academiejaar het atelier Architectuurontwerp en bouwdetail waar bouwtechnische vraagstukken en case studies behandeld worden en wordt regelmatig gevraagd als jurylid bij doctoraatsverhandelingen.

Hij is een graag geziene lector voor o.a. UGent, Infosteel, Confederatie Bouw en WTCB en is docent “Plat Dak Specialist” i.o.v. KVIK, Cevora en Bevad.

Referentieprojecten: