Terug naar team overzicht

ir. arch. Tatjana Bogaert

Tatjana (°98) werd ir. arch. aan de KULeuven in juni 2021. Ze koos voor de afstudeerrichting stedelijk project en studeerde af met de masterproef Ageing Well in Place in veerkrachtige buurten

Tatjana werkt voor BB sinds 2022.