Terug naar team overzicht

ir. arch. Robbe Verelst

Specialiteit: Wufi 2D

Robbe (’90) studeerde in 2014 af aan de UGent, architectuurontwerp & bouwkunde. Zijn masterproef Het hygrothermisch gedrag van compacte platte daken in passiefhuizen had o.a. Jan Moens als promotor en werd begeleid door Nathan Van Den Bossche. Robbe houdt zich bij BB bezig met bouwfysische studies i.h.k.v. energetische renovatieprojecten.

Robbe werkt bij BB sinds 2014.

Referentieprojecten: