Terug naar team overzicht

ir. arch. Kasper Habtie

Kasper Habtie studeerde in 2022 af als ir. arch. aan de Universiteit Gent, afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek. Zijn masterproef handelde over het hygrothermisch gedrag van CLT. We leerden Kasper kennen als jobstudent in de zomer van 2021.

Kasper werkt bij BB sinds 2022.

Referentieprojecten: