Terug naar team overzicht

dr. ir. arch. Klaas Calle

Klaas (°91) studeerde in 2015 af aan de UGent afstudeerrichting Bouwtechniek. We leerden Klaas kennen in 2014 toen hij als stagiair meewerkte aan het onderzoeksproject Ontwikkeling van (kosten-)optimale renovatiestrategieën voor architectuurhistorisch waardevolle woonblokken

Na een academische carrière waarin hij doctoreerde met het onderzoek ‘Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?’ en een korte passage bij Callebaut Architecten start hij bij BB aan een volgende uitdaging. 

Klaas werkt bij BB sinds 2021.

Referentieprojecten: