Terug naar team overzicht

arch. Raf De Preter

Specialiteit: projectadvies en bouwdetails

Raf (Antwerpen,1971) is architect, gespecialiseerd in projectadvies. Tussen 1996 en 2012 werkte hij als projectarchitect bij verschillende architectenbureaus. Tot 2020 deed hij dat ook voor Bureau Bouwtechniek. Hij zette o.a. zijn schouders onder het Elisabeth Center Antwerp, de IT Labo's en Datacenter van de UGent en het AC Herman Teirlinckgebouw in Brussel. 

Sinds een drietal jaar ontpopt hij zich tot geveladviseur en expert bouwdetails en richtte hij samen met enkele collega's de Technische Raad van Bureau Bouwtechniek op. Samen vormen ze het technisch geweten van BB en staan ze collega's bij met raad en daad in hun projecten.

Hij is ook praktijkassistent Architectuurontwerp en bouwdetail aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent en zetelt in verschillende commissies van Buildwise.

Raf werkt bij BB sinds 2012.