Terug naar team overzicht

​arch. Kathleen Rens

Specialiteit: audits, samenwerking

Kathleen (Rumst, 1982) studeerde voor architect aan het Hoger Architectuurinstituut Henry van de Velde in Antwerpen (2007) en ging een jaar studeren aan de École Nationale Supérieur d'Architecture de Paris (2005-2006). Bij BB is Kathleen het aanspreekpunt voor regelgeving in Vlaanderen wat betreft theaterzalen, publieke gebouwen, meergezinswoningen (VLAREM,ARAB en codes welzijn op het werk, KB brandnorm, toegankelijkheid).

Kathleen werkt bij BB sinds 2010.

Referentieprojecten: