Werkgroep Classificatie van TC BIM&ICT lanceert eerste document

Classificatie is werkgroep 1 van het Technisch Comité BIM&ICT vanhet WTCB. WG 1 spitst zijn aandacht toe op de opstelling van een algemeen classificatiesysteem van elementen ter ondersteuning van de informatie-uitwisseling.

Eind 2018 lanceerde de werkgroep de publicatie Classificatiesystemen en BIM. (Downloaden kan onderaan.)


Dit voorjaar leverde werkgroep 1, voorgezeten door ir. arch. Paulus Present, zijn eerste document af: Analyse van de classificatiesystemen in het kader van BIM.

Met de opkomst van BIM hebben de verschillende projectpartners meer nood aan een goede structurering van de gegevens, opdat ze op het goede moment over de juiste informatie kunnen beschikken en dit, zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de volledige levensduur van een project. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij goed van pas komen. Zo is het noodzakelijk om, bijvoorbeeld de onderdelen van een digitaal model, te classificeren om in een goed gestructureerde omgeving te kunnen werken en efficiënt te kunnen communiceren met de andere partijen.

Op basis van de resultaten van een enquête en andere onderzoeken werden er een aantal relevante classificatiesystemen geïdentificeerd die door WG1 geanalyseerd moeten worden in het kader van BIM.

In de eerste plaats zullen de classificatiesystemen geanalyseerd worden die gebruikt (kunnen) worden tijdens de ontwerp-, bouw- en onderhoudsfase

  • BB/SfB en Nl/SfB: de meest gebruikte classificatiesystemen in België
  • CCS (Cuneco Classification System – Denemarken): classificatiesysteem dat specifiek voor BIM uitgewerkt werd op basis van onder meer de norm ISO 12006-2: 2015
  • UniClass2015 (Verenigd Koninkrijk): classificatiesysteem ontwikkeld  voor BIM
  • OmniClass (Verenigde Staten).

Vervolgens zal WG1 zich toespitsen op de classificatiesystemen die voornamelijk gebruikt worden bij de opstelling van de bestekteksten en de uitvoering van het project

  • VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
  • STABU (Standaardbestek Burger en Utiliteitsbouw)
  • CCTB2022 (typebestek voor gebouwen).

Tot slot verdienen de classificatiesystemen die gebruikt worden voor de speciale technieken en de facility management bijzondere aandacht:

  • ETIM

Op basis van deze analyse zal er een samenvattend document opgesteld en ter beschikking gesteld worden van de ondernemingen. Dit document zal voor elk bestudeerd classificatiesysteem ook hulpfiches bevatten. De partijen die een bepaald classificatiesysteem wensen te gebruiken, zullen deze fiches kunnen raadplegen om het systeem te identificeren dat het meest aan hun behoeften voldoet.

Meer weten?

BB BIM

BB BIM projecten

Downloads

BIM_classificaties
PDF ~ 7.48 Mb
Download