Studiedag "Collectieve Warmteproductie" voor bouwprofessionelen en gebouwbeheerders

Waarom zouden we collectief warmte produceren?
Welke systemen bestaan er nu al voor collectieve warmteproductie?
Hoe kan ik een systeem voor collectieve warmte integreren in ontwerp of in bestaand gebouw?
Hoe gebeurt de afrekening voor elke gebruiker?
Waarop moeten we letten om zulke systemen goed te beheren?

De stad Antwerpen verbond er zich met het 'Convenant of mayors' toe om tegen 2020 een reductie van meer dan 20 procent van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2005 over heel het stedelijk grondgebied te realiseren én om CO2 neutraal te zijn tegen 2050.

In dat streven speelt collectieve warmteproductie een belangrijke rol. Het levert de flexibiliteit om hernieuwbare energie in te schakelen waar mogelijk en laat toe om in de toekomst aan te sluiten op een warmtenet. In de vernieuwde Bouwcode is het artikel 'Centrale ruimte voor warmteproductie en leidingkokers' opgenomen. Hierin worden enkele ontwerpeisen opgenomen voor collectieve woongebouwen.

Programma
In de voormiddag wordt er gefocust op nieuwbouw. Vooral architecten, studiebureaus en ontwikkelaars zullen gebaat zijn bij de voordrachten.

In de namiddag verschuift de focus naar de integratie van collectieve warmteproductie bij bestaande gebouwen. Hiermee worden met name gebouwbeheerders en syndici aangesproken. Maar ook architecten kunnen hun kennis vergroten.

Bureau Bouwtechniek is uitgenodigd om een toelichting te geven over collectieve warmtevoorzieningen n.a.v. het project Kadox in de Cadixwijk in Antwerpen. BB staat in voor het technisch concept van dit project. Ir. arch. Joni Staljanssens gaat in op de uitdagingen die we zijn tegengekomen bij het uitwerken van het concept alsook de link met de EPB-regelgeving. Daarnaast verduidelijkt ze welke bezorgdheden de ontwikkelaar had ten aanzien van de collectieve warmteproductie en hoe BB daar een antwoord op heeft geboden. 
Joni is aan het woord van 10:00 tot 10:30u.

Het volledige programma is te vinden op de site van Ecohuis Antwerpen.

Praktisch
donderdag 25/09/2014
van 8:30 tot 17:00 uur

EcoHuis Antwerpen
Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout

Prijs: € 50 (incl. BTW)

Verplicht vooraf inschrijven tot en met 22/09/2014 via deze link.