Studiedag Bioklimatische architectuur

Van micro naar macro bioklimatische architectuur.

Bioklimatische architectuur gaat over het doordacht gebruik maken van wat de omgeving al biedt om het comfort in het gebouw te optimaliseren. Hoe ontwerp je een gebouw op zo’n manier dat het gunstig gebruik maakt van de aanwezige natuurlijke elementen? Hoe ver kom je door enkel gebruik te maken van natuurlijke ‘low tech’ , zodat de vraag naar energierovende technieken beperkt blijft? Zowel op gebouwniveau, als op stedenbouwkundig niveau kan je gebruikmaken van de ‘bioklimatische principes’. Je houdt rekening met het aanwezige groen, water, geografie, stratenpatronen enz. om zowel het microklimaat als het macroklimaat van de stad positief te beïnvloeden.

Bron: Univercity of Waterloo
Bron: University of Waterloo (Canada). 

Ing. Martijn Vyncke geeft een lezing over Efficiënt ontwerpen met de natuur waarin hij het heeft over het integreren van de natuurlijke bronnen vanaf het eerste ontwerp. Hij focust op de voornaamste pijlers van bioklimatische architectuur, oriëntatie, indeling van de ruimten en daglichttoetreding.

Doelgroep
Ontwerpers en uitvoerders bij bouwprojecten: architecten, stedenbouwkundigen, studiebureaus, etc.

Praktisch
4 juni 2014
9:00 - 17:00u

CAP'EM-gebouw, Gebroeder de Smetstraat 1 - 9000 Gent

Inschrijven