Op stap met onze experten : toegankelijkheidsanalyse ondergrondse parkeergarages (2)

Om een ondergrondse parkeergarage in te rijden moet je al eens je beste stuurkunsten bovenhalen. Tijdens zo’n moeilijk momentje vraag je je af of de ontwerper zelf regelmatig met de auto een garage binnen rijdt. Feit is dat het inschatten van manoeuvres en de dimensionering van voertuigen geen sinecure is. Onjuiste inschattingen leiden vaak tot geschillen tussen partijen en soms zelfs tot gerechtelijke procedures.

Prof. ir. arch. Paulus Present, BIM manager en technisch ontwerper bij Bureau Bouwtechniek, wordt regelmatig door een gerechtsexpert ingeschakeld om objectieve analyses uit te voeren die duidelijkheid brengen in dergelijke situaties. 

Objectief is daarbij een sleutelbegrip. Een analyse op basis van geregistreerde data laat weinig ruimte voor interpretatie en kan een snelle doorbraak betekenen in een anders potentieel Babylonisch dispuut. Paulus maakt gebruik van geavanceerde puntenwolktechnologie en modelleert deze gegevens tot een geometrisch waarheidsgetrouw 3D model. Zo kunnen we virtueel beoordelen of voertuigen soepel kunnen manoeuvreren in de garage, rekening houdend met specifieke voertuigparameters zoals hoogte, breedte, vrije hoogte koetswerk, draaicirkels en andere.

Paulus zet zijn expertise in om een oplossing te bieden bij uitdagende vraagstukken met betrekking tot het ontwerp en de functionaliteit van ondergrondse parkeergarages. Hij staat daarin zowel gerechtsexperten als architecten bij. Door ons al in een vroeg stadium bij je project te betrekken, kan je er zeker van zijn dat er ook op dit vlak niets aan het toeval wordt overgelaten. 

Naast toegankelijkheidsstudies kunnen geometrische analyses ook soelaas brengen bij andere bouwtechnisch uitdagende vraagstukken. We kunnen bijvoorbeeld zwakke punten in gevels detecteren, vlakheidsanalyses en volumestudies uitvoeren bij bestaande gebouwen of projecten in uitvoering.

Paulus buigt zich over elk vraagstuk met evenveel passie. Als hij met zijn bijdrage helderheid kan brengen in een complexe situatie gaat hij als een tevreden man naar huis.