Ontwikkeling van (kosten-)optimale renovatiestrategieën voor architectuurhistorisch waardevolle woonblokken.

I.h.k.v. de proeftuin "Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen" van het IWT (het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) haalde bovenstaand project van het consortium Bureau Bouwtechniek – Woonhaven Antwerpen – Studiebureau Boydens – Universiteit Gent de selectie van de jury.

Het is de ambitie van het consortium om a.d.h.v. een specifieke case-study inzicht te verwerven in het bepalen van kosten-optimale renovatiescenario’s, en dit te vertalen naar tools en richtlijnen die breed inzetbaar zijn bij de renovatie van (beschermde) woonblokken, voor zowel technische aspecten, kostprijscalculatie als gerealiseerde energie-efficiëntie. Er wordt een methodiek uitgewerkt waarbij elke stap van het proces geoptimaliseerd wordt, van audit bouwschil, over flowchart voor hygrothermische risico’s, tot het bepalen van een kosten-efficiënt optimum tussen bouwkundige en installatietechnische ingrepen.

Case: de volledige restauratie en verbouwing van het woonblok ‘Kieltoren’, eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven, tot nieuwe, volledig afgewerkte huurwoningen. 

De 3 Kieltorens van architect Jos Smolderen met elke 96 wooneenheden werden in verschillende fases tussen 1959 en 1961 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestigingsmaatschappij De Goede Woning.  

Om het gebouw leefbaar te houden volgens de huidige normen zijn ingrijpende renovatiewerken nodig. Het gebouw voldoet bouwfysisch en op vlak van comfort niet meer aan de huidige behoeften. 

Concreet werd dit project gekozen om een aantal vaak terugkerende vragen rond renovatie meer in detail te kunnen behandelen, en dit  aan de hand van 7 specifieke, vooropgestelde aspecten

  1. Specificiteit renovatie van een architectuurhistorisch waardevol gebouw.
  2. Welk energetisch ambitieniveau is haalbaar, wat is kostenefficiënt? Isolatie of installatie
  3. Diversifiëring van de verschillende installaties die zullen geplaatst worden.
  4. Hoe luchtdichtheid realiseren bij renovatie? Welke prestatie is haalbaar? Wat is de kostprijs
  5. Impact gebruikersgedrag (op algemeen energieverbruik, interactie met technieken).
  6. Hygrothermische analyse van de gebouwschil.
  7. Monitoring van verschillende installaties, met feedback aan de gebruikers.