Officiële opening E-Cube

9/09/14 - 17:30u - Greenbridge (Oostende)

In de context van energiezuinigheid en energiebeleid vormt de E-Cube van de Universiteit Gent een voor België unieke onderzoeksinfrastructuur. De E-Cube is een modulair nul-energieproefgebouw waarin wetenschappelijk onderzoek zal verricht worden naar innovatieve energieopwekkingssystemen en nieuwe bouw- en installatieconcepten voor toepassingen in de uiterst energiezuinige gebouwen van de toekomst.

Door de financiële steun van GreenBridge nv en het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van UGent kon de E-Cube, na een ‘tussenstop’ voor de Solar Decathlon wedstrijd in Washington, weer opgebouwd worden nabij het incubator gebouw op het UGent-wetenschapspark GreenBridge in Oostende. De heropbouw werd o.l.v. Bureau Bouwtechniek in maart 2014 uitgevoerd door Algemene Bouw Maes nv. Het gebouw wordt momenteel uitgerust met de nodige energie- en meetsystemen voor wetenschappelijk onderzoek door technisch personeel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent.

Meer over de E-Cube

Programma opening

17u30 - 18u00    Onthaal

18u00 - 18u10    Welkomstwoord door Marianne Martens, ceo GreenBridge

18u10 - 18u25    E-Cube: van Solar Decathlon tot Nulenergie-proefgebouw - prof. dr. ir. A. Janssens, UGent 

De E-Cube werd ontwikkeld door studenten Ingenieurswetenschappen en Architectuur om deel te nemen aan de Solar Decathlon 2011, een wedstrijd voor studententeams georganiseerd door de US Department of Energy in Washington. Na de wedstrijd werd de E-Cube heropgebouwd in het UGent-wetenschapspark Greenbridge in Oostende ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek aan UGent naar nieuwe bouw- en installatieconcepten voor toepassingen in de uiterst energiezuinige gebouwen van de toekomst. Deze lezing brengt de voorgeschiedenis van het proefgebouw in herinnering en verduidelijkt de beoogde onderzoeksdoelstellingen. 

18u25 - 18u40    Leve het experiment! - prof. arch. Jan Moens, Bureau Bouwtechniek

Experimenten als het nulenergie-proefgebouw E-Cube zijn onontbeerlijk voor de bouwsector. De concrete toepassing van innovatieve ideeën en concepten m.b.t. het bouwproces geeft de betrokken partijen in de bouwketen stof tot nadenken over een andere manier van bouwen. De E-Cube is een mooi voorbeeld van snelbouw, een fenomeen dat niet langer weg te denken is uit de bouwpraktijk. Snelbouwen vraagt een doordachte detaillering in ontwerpfase en betekent een belangrijke verschuiving in de werkmethode van de architect.  

18u40 - 18u50    Snelbouwen, teambuilding - Carine Drumont, Bouwfirma Maes 

Bouwbedrijf Maes heeft sinds 2009 reeds ervaring met duurzaam en innovatief bouwen, meer nog, deze projecten krijgen onze extra aandacht. Zo hebben we met een team van arbeiders én bedienden in maart van dit jaar de E-Cube gebouwd. 

SAMEN BOUWEN zowel intern als extern. Via de bouwteamformule begeleiden we vanaf een vroeg stadium een project samen met een team van architecten, studiebureau’s en adviseurs. Van ons wordt verwacht dat wij actief meedenken en het project mee aansturen opdat er binnen een bepaalde tijdspanne een project op tafel ligt dat zowel budgettair als technisch voldoet aan de eisen van de klant. 

Deze manier van werken kan alleen maar slagen als onze “KOERS” waarden worden gehanteerd, namelijk; K = Kwaliteit, O = Openheid, E = Engagement, R = Respect, S = Samenwerken. 

18u50 - 19u00    Bouwen met maat - arch. Toon Vermeir

Met de E-Cube als inspiratie en motivatie werd in de zomer van 2014 een woning gebouwd te Sint-Amandsberg bij Gent. Het ingesloten karakter van de bouwplek in een binnengebied van een bouwblok en het beperkte budget waren aanleiding om op een andere manier na te denken over bouwen. De woning is opgevat als een ‘doe het zelf’ bouwdoos die, naargelang de noden van de bewoners, op termijn kan worden aangepast of uitgebreid. Het bouwsysteem is het resultaat van een samenwerking tussen Marc De Kooning, Frederik Temmerman en Toon Vermeir, allen van begin tot einde betrokken bij de E-Cube. 

19u00 - 21u30    Feestelijke opening gevolgd door receptie en rondleidingen   

Plaats   GreenBridge nv, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende

Inschrijven kan je hier.