NZEB Symposium Passive and Beyond

De bouwsector is in volle transitie. Het beleid verlegt de normen, terwijl ook de markt voortdurend evolueert. We bouwen steeds energiezuiniger, de vraag naar renovatie wordt steeds groter en de nood tot samenwerking steeds prangender. En hoewel een solide technische knowhow zich verspreidt, stellen grotere projecten ons vaak voor nieuwe vraagstukken. 

Programma
Na een een blik op het beleid delen een 25-tal experts (architecten, studiebureaus, academici en beleidsmensen) hun ervaringen vanuit hun dagelijkse praktijk. 

Bureau Bouwtechniek werd geselecteerd met een studie naar gevelrenovatiestrategieën voor het gebouwencomplex K12 van het Universitair Ziekenhuis Gent. Deze haalbaarheidsstudie is door de grondigheid van de analyse en de uitgewerkte renovatiestrategieën een betrouwbaar beslissingsinstrument voor een toekomstige gevelrenovatie. Ir. arch. Joni Staljanssens en ir. arch. Stéphanie Mangé lichten hun onderzoek verder toe. 


Onderzoeksmethodes bij gevelrenovaties.

Praktisch:
donderdag 27 november 
AREA 42
Paleizenstraat 46
1030 Brussel

Organisatie: Passiefhuis-Platform
Sponsors: Cellumat, Recticel, Wienerberger, Isover
Met steun van: Vlaams Energieagentschap en Leefmilieu Brussel
Met medewerking van: Bond Beter Leefmilieu

Programma
Inschrijven