Nieuwe BEVAD brochure: Brandveilig werken bij dichtingswerken.

Op uitnodiging van BEVAD werkte ing. Freya Michiels van Bureau Bouwtechniek de afgelopen jaren mee aan de nieuwe brochure Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken die in maart 2014 gepubliceerd werd.

De nieuwe brochure Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken bevat vele nieuwe inzichten die de dakwerken niet alleen veiliger maar ook rendabeler maken.

"Vaak wordt met de vinger gewezen naar de dakafdichter in geval van brand op het dak. Met dit document wil BEVAD aan de mensen op het dak een zeer interessant naslagwerk aanbieden waarin wordt uiteengezet op welke manier dakwerken brandveilig kunnen uitgevoerd worden." 

Lees meer