Lessons learned Green Deal Circulair Bouwen

Via het gezamenlijk engagement van de Green Deal Circulair Bouwen werkten meer dan 360 organisaties samen om circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

Bouwbedrijven, architecten, aannemers, opdrachtgevers, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en overheden zochten naar concrete mogelijkheden, experimenteerden samen in innovatieve pilootprojecten en ontwikkelden nieuwe inzichten.

Onze collega's Jona Van Steenkiste en Nadja Van Houten blikken terug op 4 jaar Green Deal Circulair Bouwen.

Wat zal jullie bijblijven?

"Er is heel veel motivatie bij deze enthousiaste groep mensen en bedrijven in de bouwsector. Wat begon met inspiratiedagen en een beperkt aantal pilootprojecten eindigde met actiedagen, veel onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden waar we op verder kunnen werken. 

Als ik kijk naar het werkveld, merk ik dat veel mensen nog niet gehoord hebben van het begrip circulair bouwen of het verkeerd interpreteren. Bij de Green Deal Circulair Bouwen is het aangenaam dat je op een hoog niveau met gelijkgestemden kan meepraten om van elkaar te leren en om nieuwe samenwerkingen op te starten. Die interactie ga ik het meeste missen." 

Hebben jullie eruit gehaald wat je verwacht had?

"Er werden ‘Communities of Practice’ georganiseerd: gelijktijdige infosessies en workshops over relevante ontwerpen. Zo relevant zelfs, dat er meerdere collega's uit ons team duurzaam bouwen een onderwerp opvolgden. Zo focust Katrien Van Lierop o.a. op hergebruik van bouwmaterialen, Jona op het bouwwerkpaspoort en Emma Van De Steene op biogebaseerde bouwmaterialen.

We hebben veel mensen, producten en bedrijven leren kennen waardoor we vandaag niet alleen nog betere adviezen kunnen geven aan onze klanten maar ook op een netwerk kunnen terugvallen om onze kennis op peil te houden." 

 Wat heb je geleerd?

"Circulair bouwen kan je niet alleen doen. De volledige keten in de bouwsector moet er aan meewerken. Zo behaal je de beste resultaten." 

What’s next? Waar zullen we op inzetten ?

"Wat er nog moet gebeuren op vlak van circulair bouwen, is de negatieve connotatie die sommige mensen hebben volledig wegwerken. Met BB hoop ik dat we in elk project minstens enkele relevante aspecten van circulair bouwen toepassen om er uit te leren en dit steeds vanzelfsprekender beginnen vinden."

Nadja vult aan : "Omdat er in de sector een te groot accent ligt op de meeteenheid Euro én beslissingen voornamelijk genomen worden op basis van metingen in deze eenheid, is er te weinig inzicht in de kost die wie betalen als we werken met vervuilende, niet-circulaire bouwmaterialen/-methodes. Daarnaast is er te weinig knowhow van de meerwaarde van bouwmaterialen die je kan hergebruiken of schadeloos kan teruggeven aan de natuur. Zodra de consument beseft en kan meten welke kost hij bewerkstelligt met de negatieve gevolgen van de productie en consumptie van een bouwmateriaal op mens en milieu, zullen circulaire bouwmaterialen de meest interessante optie zijn en zal er echt meer circulair gebouwd worden.”

Meer over onze onderzoeksprojecten