Lessons learned circulaire makeover Campus Paardenmarkt

De Paardenmarkt, de historische onderwijssite van de vroegere Stedelijke Nijverheidsschool in het oude stadscentrum van Antwerpen, steekt na vier jaar werkzaamheden in een nieuw jasje. De moderne stadscampus is het resultaat van renovatiewerken naar een ontwerp van DMT architecten en MAAT_WERK architecten in samenwerking met Bureau Bouwtechniek, die er kwamen na een circulaire aanbesteding die gold als pilootproject binnen de Open Call 2018 van Vlaanderen Circulair

GELEERDE LESSEN

  • de volgende: het is belangrijk dat de audit en materiaalanalyse van een bestaand gebouw gebeurt vóór de opdrachtomschrijving of ten minste voor aanvang van de ontwerpfase. Dat zal het hergebruik van het gebouw en/of zijn materialen veel meer stimuleren;
  • de principes van circulair bouwen moeten worden gedragen door alle spelers die meewerken aan het bouwproject. Duidelijke en overtuigende communicatie over die circulaire principes zal mee de slaagkans van de integratie ervan bepalen;
  • er zijn niet altijd drie of meer onafhankelijke circulaire producten beschikbaar om een circulair voorstel te mogen uitschrijven bij overheidsopdrachten. Een prestatiebestek biedt soms een oplossing. Ook het vinden van afnemers van gerecupereerde bouwmaterialen is niet altijd eenvoudig;
  • offertes aanvragen met een opgelegde bovengrens voor kostprijs en die beoordelen op basis va een LCA of LCC is mogelijk. Het werkt stimulerend als de opdrachtgever zelf actief de markt bevraagt.

Naar artikel

Naar project