Gerechtsgebouw Britselei officieel heropend

Gerechtsgebouw Britselei in Antwerpen officieel heropend na 3-jarige restauratie en renovatie

De afgelopen 3 jaar werd het monumentale gebouw grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Het gebouw voldoet nu aan alle hedendaagse eisen van een gerechtsgebouw (veiligheid, comfort, energiezuinigheid,…), maar tegelijkertijd werd het oorspronkelijke ontwerp van architect Lode Baeckelmans in ere hersteld. 


Omdat het gebouw te klein werd voor de gerechtelijke diensten van Antwerpen verhuisden deze in 2006 naar een nieuw onderkomen aan de Bolivarplaats. De laatste assisenzaal aan de Britselei vond plaats in 2016. Sindsdien is de toekomst van het monumentale oude gerechtsgebouw onduidelijk.

Voorafgaande studies

Het ontwerpteam TV OGA - een tijdelijke vereniging van de ontwerp- en studiebureaus HUB, Origin, Bureau Bouwtechniek en RCR – werd aangesteld om een masterplan uit te werken voor het gerechtsgebouw, dat de nieuwe thuishaven zou worden voor het hof van beroep, het parket- generaal, het arbeidshof, het auditoraat-generaal en het assisenhof van Antwerpen.

Dit resulteerde in een geïntegreerde studie en ontwerp om het gebouw te restaureren met respect voor zijn erfgoedwaarde en te beantwoorden aan de hedendaagse behoeften van de Federale overheidsdienst Justitie. Hiervoor was een bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek noodzakelijk. Omdat het gebouw in 1997 beschermd werd als monument werd het ontwerpdossier opgesteld in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

De restauratiewerkzaamheden moesten het gebouw klaarstomen voor een nieuw tijdperk, met een beter gebruikscomfort, een verlaagd energiegebruik en op maat van het hof van beroep. Dit alles zonder de waardigheid en monumentaliteit van het gebouw aan te tasten.

Symbiose van nieuw en oud

Het in ere herstellen van de oorspronkelijke structuur van het gebouw vormde de basis voor de interventiefilosofie en het uiteindelijk ontwerp. Tegelijkertijd stonden ook gebruikscomfort en herstel van daglicht, duurzaamheid en veiligheid voorop.

De ontpitting van de historische koeren aan beide zijden van de assisenzaal verbetert de lichten en zichten in de omliggende ruimten en herstelt de oorspronkelijke morfologie. De toevoeging van een extra zittingszaal voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling gebeurde hier op dusdanige manier dat de originele koer leesbaar blijft.

De indrukwekkende voormalige assisenzaal heefteen tweede bestemming gekregen als een veelzijdige, plechtige zittingszaal.

De zolderverdieping werd gestript tot op de betonnen draagstructuur om zo plaats te maken voor hoogwaardige kantoorruimten met een nieuw geïsoleerd dak en een nieuwe performante gevel aan het binnengebied.

De historische ruimten boven de wandelzaal werden heringericht tot gemeenschaps- ruimten:  de refter voor het personeel, een bibliotheek en ruime vergaderzaal die ook als crisiscentrum gebruikt kan worden.

Veiligheid op kop

De circulatiewegen voor het publiek, de politie, de magistraten en het personeel zijn voortaan van elkaar gescheiden in het gerechtsgebouw, wat de veiligheid ten goede komt.

In de voortuin aan de zijde van de Anselmostraat werd een paviljoen opgericht waar de gedetineerden op een veilige en discrete manier kunnen binnen en buiten gebracht worden met celwagens. Het paviljoen bestaat uit een omkeerbare staalstructuur die los staat van het historische gebouw.

Energiezuinigheid en hergebruik van materialen

Het restauratieproject werd aangegrepen om het gerechtsgebouw op energetisch en ergonomisch vlak zo goed mogelijk te actualiseren, zodat het gebouw klaar is voor een nieuw tijdperk. Gezien het monumentale karakter vroeg dit een specifieke aanpak op maat van het gebouw:

  • de daken werden geïsoleerd 
  • het buitenschrijnwerk werd vervangen door performant schrijnwerk, met respect voor het historische uitzicht
  • duurzame technieken werden in het gebouw geïntegreerd, wat de energie-efficiëntie van het gebouw heeft verbeterd 
  • enkele platte daken zijn voorzien van een groendak (meer dan 2.000 m²)
  • materialen en meubilair werden waar mogelijk gerecupereerd en op een andere plek in het gebouw hergebruikt.

Vanaf september 2023 zullen de assisenzaken terug plaatsvinden aan de Britselei. Daarna zullen de diensten van het hof van beroep, arbeidshof en parket-generaal progressief hun intrek nemen in het gebouw

Meer over het project

Foto's

Klik op een foto om ze te vergroten