Expert day 'Energetische renovatie van appartementsblokken’

UGent en Pixii (het vroegere Passiefhuis-Platform) organiseren een studiedag rond de problematiek van de renovatie van appartementsblokken.

Deze problematiek wordt tijdens de studiedag benaderd vanuit verschillende invalshoeken: visie, energie, techniek en praktijk. 

Achtergrond
In Vlaanderen zijn er na de tweede wereldoorlog heel wat appartementsblokken gebouwd, waarvan het overgrote deel in private eigendom beheerd wordt. Veel blokken uit de jaren ‘60 en ‘70 zijn vandaag aan een grondige renovatie toe. Problemen met waterdichtheid, betonrot, gebrekkig thermisch comfort, breuken in leidingen, … nemen jaar na jaar toe. 

In de praktijk blijkt een grondige energetische renovatie echter quasi onmogelijk door de vele technische, financiële en organisatorische moeilijkheden. Minimaal 75% van de vereniging van mede-eigenaars moet akkoord gaan, men moet renoveren met minimale overlast, en in het ideale geval verbetert men ook de thermische prestatie van het gebouw.

Doel
Op deze expert day wordt deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderd om zo een visie te ontwikkelen voor de toekomst. 

Lezing Bureau Bouwtechniek/prof. arch. Jan Moens

"Integraal, multidisciplinair vooronderzoek, leidraad voor een juiste investering"

Bewoners, eigenaars en beheerders van gebouwen zijn zich vanzelfsprekend bewust van zichtbare en voelbare problemen aan hun gemeenschappelijk eigendom. Betonrot, infiltraties of een hoge energierekening zijn zichtbaar en voelbaar. Vanuit dit bewustzijn stelt de syndicus een eenzijdige vraag aan een studiebureau om een van de vastgestelde problemen op te lossen, bijvoorbeeld het isoleren van de gevel of het herstellen van betonrot.

Deze eenzijdige vragen lijden echter niet tot de meest juiste, economisch verantwoorde of strategische beslissingen. De gefragmenteerde aanpak maakt dat renovatiedossiers inefficiënt verlopen en dreigen vast te lopen.  

In deze lezing wordt toegelicht hoe een multidisciplinaire integrale totaalscreening van een gebouw met een technische- en financiële planning kan aangepakt worden.

Praktisch
13.12.2016
09:00 - 17:00
PAC het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, Gent

Inschrijven en volledige programma