Eerste infosessie parkeerdaken

Parkeerdaken zijn complexe constructies waarbij de competenties uit twee verschillende domeinen van de bouwkunde – namelijk gebouwen en de wegenbouw – samenkomen. Het gebouw dient erop voorzien te zijn om de belastingen, teweeggebracht door het afwerkingssysteem en het hierop circulerende voertuigenverkeer, te dragen. 

Hoewel er talrijke parkeerdaktypes bestaan, is het aantal beproefde en goedgekeurde systemen beperkt. Verder bestaat er geen enkele recente officiële richtlijn voor dit daktype en is de literatuur over dit onderwerp eerder schaars. Het WTCB heeft dan ook getracht om de bestaande kennis over parkeerdaken te bundelen in zijn TV 253 Parkeerdaken

Jan Moens en Freya Michiels zetelden voor BB in het comité dat de TV samenstelde.

PROGRAMMA

12u30 Onthaal met broodjes

13u00 Onthaal door Michel Buvé, BEVAD, voorzitter van de werkgroep (FR) 

13u15 Parkeerdaken: type-opbouwen, algemene ontwerpprincipes, beschrijving van de samenstellende materialen, gedetailleerde voorbeelden van opbouwen, Edwige Noirfalisse, WTCB (FR) 

14u00 De belangrijkste belastingen van buitenaf en hun mogelijke effecten op de verschillende lagen boven de dakvloer, Lieve Glorie, OCW (NL) 

14u30 Pauze 

14u45 Het ontwerp van parkeerdaken, Freya Michiels, Bureau Bouwtechniek (NL) 

15u15 Door de fabrikanten voorgestelde producten: PCE/Foamglas, ELW, Zoontjens Beton, BGO,  Bitubel (NL) 

16u00 Casestudy’s: DSB, Gama-Asphalt (NL) 

16u45 Vragenronde 

17u00 Besluit door Michel Buvé, BEVAD, voorzitter van de werkgroep (FR)

17u10 Afsluitende drink

PRAKTISCH
Confederatie Bouw, Lombardstraat 42, 1000 Brussel
20 mei 2015
12u30 - 17u00

Inschrijven?