Ecologische passiefschool Emile Bockstael als case study

Leefmilieu Brussel (BIM) richtte als onderdeel van HABITER, het onderzoekscentrum van de Faculteit Architectuur La Cambre Horta van de ULB een onderzoekseenheid op gewijd aan het identificeren en verspreiden van innovatieve praktijken in duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Projet Comité π : Innovatieve praktijken in Duurzaam Bouwen. 

Deze onderzoekscel wil de verspreiding van innovatieve bouwpraktijken onder de actieve spelers op het gebied van duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen. Resultaten van het onderzoek worden thematisch gebundeld en verspreid in de sector. 

Huidige onderzoeksthema's zijn prefabricage en luchtdichtheid.
Case study: ecologische passiefschool Emile Bockstael van Nimptsch Architekten.
Marleen Meulenbergs, een van de projectarchitecten voor de basisschool werd uitvoerig geconsulteerd door HABITER en wordt geciteerd als co-auteur van het artikel. 

Naar artikel.