Diagnose van de gebouwschil

Deze studienamiddag sluit het IWT-TETRA onderzoeksproject Thermografie als graadmeter van de gebouwschil af.

Ir. arch. Stéphanie Mangé licht de methode toe die BB ontwikkelde om de haalbaarheid van gevelrenovaties in kaart te brengen. 

Deze tool kwam onder meer tot stand a.d.h.v. volgende studies:

  • Ontwikkeling van (kosten-)optimale renovatiestrategieën voor architectuurhistorisch waardevolle woonblokken i.h.k.v. de proeftuin"Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen" van het IWT. Case: woonblok ‘Kielparktoren’.
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van een energetische gevelrenovatie van het kantoorgebouw “Souverain 25”.
  • Analyse van de gevels van drie gebouwen “K12 A, B en E” gelegen op de campus van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Komen ook aan bod: vochtdiagnose, thermografie, schadegevallen, platte daken, impact op vastgoedwaarde etc. 

Ter plaatse is er ook een zakboekje thermografie te verkrijgen, met daarin richtlijnen, potentieel en beperkingen van thermografie bij de gebouwschil.

Praktisch
27 november
van 13:30u tot 17:30u
Zebrastraat 32 in Gent

Routebeschrijving

Inschrijven (tot 24/11) is gratis maar verplicht.