Circulaire renovatie van de gebouwschil

Bureau Bouwtechniek en Universiteit Gent krijgen subsidie van Vlaanderen Circulair voor het onderzoek naar de ontwikkeling van een circulaire gevelsysteem voor de renovatie van de gebouwschil dat opschaalbaar is

Veel gebouweigenaars stellen een investering in gevelisolatie en -renovatie uit tot er voldoende budget is om ingrijpend te renoveren. Dit resulteert in veel verouderde, niet geïsoleerde gevels en woongebouwen met een hoog energieverbruik en een minder aangenaam binnenklimaat. Door de ontwikkeling van een modulair gevelrenovatiesysteem waarbij de waarde van de materialen behouden blijft, kunnen deze gebouwen veel sneller het gewenste comfortniveau bereiken.

Innovatie
We spelen in op de vraag van de overheid en de markt door op een hoger systeemniveau de markt van (tijdelijke) gevelrenovaties te benaderen.

Onze renovatiestrategie schakelt van gebouw- naar patrimoniumniveau, zo worden mogelijkheden geboden om circulair denken effectief in de praktijk te brengen:

  • geprefabriceerde panelen met doordachte maatvoering i.f.v. uitwisselbaarheid
  • gebruik van droge verbindingen voor eenvoudige montage en demontage 
  • aansluiting met bestaand buitenschrijnwerk die gefaseerde renovatie toelaat
  • integratie van ventilatie en leidingen zodat dit losgekoppeld wordt van interne renovatie
  • onderzoek naar as-a-service approach voor versnelde renovatie van appartementsblokken.

Door het renovatiesysteem zowel op korte (5 à 10 jaar) als lange (30 à 50 jaar) termijn in te voeren, zal er altijd een gebouw klaar staan om deze bouwelementen te hergebruiken.

De focus op prefabricage van gevelelementen past volledig binnen de huidige evolutie van de bouwindustrialisatie. We ijveren voor de bouwplaats van de toekomst waarbij elementen geprefabriceerd aankomen en gemonteerd worden. Zo kunnen we dankzij productiviteitswinsten de bouwkost beperken en ondervindt de bewoner minder hinder.

Bij de uitwerking van de gevelelementen, vormt de mogelijkheid tot implementatie van de panelen in een Building Information Model een van de basiscriteria. We onderzoeken daarbij hoe we dit BIM-model nog verder kunnen verrijken met productinformatie. Zo zetten we de stap naar een materialenpaspoort en stimuleren we hergebruik.

De validatie van het onderzoek zal gebeuren aan de hand van drie voorbeeldcases van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer van de Universiteit Gent.

Bureau Bouwtechniek diende de aanvraag in met UGent, Algemene Bouw Maes en De Witte Aluminiumconstructies. (zie circubuild)

Bureau Bouwtechniek kreeg eerder ook al subsidies van Vlaanderen Circulair voor onderzoek naar circulair aanbesteden, ingediend samen met de Universiteit Antwerpen.