Circulair bouwen toegepast op de gevel

De Bouwschil, een kennisplatform gevormd door een academisch team en een selecte groep experten uit de industrie dat inspireert en oplossingen aanreikt rond het esthetisch en technisch performanter maken van gebouwgevels, organiseerde onlangs een online te volgen inspiratiesessie over het toepassen van circulair bouwen op de bouwschil. 

Onder meer collega Raf De Preter nam daarin het woord. Hij ondersteunde als kennispartner het idee van De Bouwschil om een circulaire gevel te ontwikkelen en toonde in de inspiratiesessie aan de hand van twee mock-ups hoe je die in de praktijk kan bouwen.

Jos Vandamme van C3A, dat IT-software en -hardware voor de bouwsector levert, net als advies, opleidingen en blijvende ondersteuning daarrond, toonde vervolgens hoe de BIM-software Revit daarbij kan helpen. (Bron: Circubuild)