Bureau Bouwtechniek stapt mee in IWT VIS-traject RenoFase.

De Vlaamse bouwsector staat voor de grote uitdaging om het huidige woningenpark doordacht en doorgedreven energetisch te renoveren.

Bureau Bouwtechniek is dagelijks betrokken bij grote en kleine renovatieprojecten, en wil zijn expertise verder uitbouwen door actieve participatie aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. In die context werkt Bureau Bouwtechniek ook mee aan het IWT VIS-traject Renofase, met het WTCB, NAV, Universiteit Gent, PHP, Confederatie Bouw, BouwUnie, KU Leuven en Thomas More.

RenoFase wil het doorgedreven energetisch renoveren van woningen op een gestructureerde manier aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en efficiënt renovatieproject te komen. De genoemde problemen en uitdagingen worden via een integrale benadering aangepakt, waarbij de verschillende fasen in een renovatieproces worden gevolgd:

Doelstellingen

Diagnose
Een DiagnoseTool die de ontwerper helpt om een snel en goed beeld te krijgen van de bestaande toestand, om het ontwerp en de uitvoering erop af te stemmen.

Ontwerp
Een Ontwerpgids & een CashFlowSimulator die toelaten een Renovatie-Masterplan op te maken, gericht op (stapsgewijze) doorgedreven energetische renovatie. De juiste maatregelen worden gekozen in functie van de bestaande toestand en de wensen/mogelijkheden (budget) van de klant.

Uitvoering
Er wordt enerzijds gefocust op gevel-na-isolatiesystemen. De resterende vragen (vorstschade, condensatierisico’s, opvullen dunne spouwen) worden diepgaand onderzocht. Een databank met systeem-oplossingen, ook voor bouwknopen wordt opgemaakt. Innovatieve systemen worden gevalideerd, en ontwikkeling van nieuwe systemen wordt gestimuleerd.

Anderzijds wordt ingezet op betere coördinatie (chronologie & afspraken) door een aantal details voor renovatie samen te brengen en in chronologische stappen op te splitsen. Er worden tools aangereikt die de coördinator toelaten zelf details ‘dynamisch’ te maken. Ook het aspect kwaliteitsvolle uitvoering komt aan bod.

Er wordt daarnaast proactief gezocht naar nieuwe en nog te ontwikkelen oplossingen voor knooppunten en systeem-oplossingen in samenwerking met de industriële actoren: zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan integratie van ventilatie in buitenisolatie, ramen met geïntegreerde slabben en zonwering, prefab-dakoverstek voor goede aansluiting isolatie dak-gevel, …

Advies aan de klant
De ontwikkelde tools en kennis worden aangevuld met een goede ‘klantbenadering’ via een Renovatie-Advies-Tool. Het opstarten van Renovatie-Teams en de mogelijkheid tot betere financiering worden onderzocht, onder andere via case study’s.