Bureau Bouwtechniek participeert in vier gesubsidieerde onderzoeksprojecten voor Vlaanderen Circulair

Circulair bouwen in de praktijk:

Ontwikkeling van een circulaire modelomgeving voor residentiële projecten.
Om circulair bouwen er te laten doorbreken, ontwikkelen we samen met Extensa een tool voor de BIM modelomgeving, die alle partijen in snel tempo inzicht geeft in de circulaire opportuniteiten van hun bouwproject.

Een circulair systeem voor gevelrenovaties op grote schaal. 
Door op grotere schaal naar gedeelde kenmerken tussen gebouwen te kijken, kan de circulariteit van een gevelrenovatiesysteem slagen. Samen met de UGent, Algemene Bouw Maes nv en De Witte Aluminiumconstructies ontwikkelen we een duurzaam modulair herbruikbaar gevelsysteem voor renovatie. Het zal toelaten om bestaande gebouwen op een circulaire manier snel te renoveren.

Schoolbouwprojecten circulair aanbesteden? Yes we can! 
Bij de renovatie van twee gebouwen op een scholencampus van de UAntwerpen wordt het projectteam overtuigd van de voordelen van circulair bouwen.

Circulair bouwen: samenwerken, de sleutel tot succes. 
Samen met Jansen By ODS, Lootens, Buurman Antwerpen en Franck onderzoeken we de opportuniteiten en de knelpunten van een samenwerking rond de circulariteit van bouwmaterialen.