Bureau Bouwtechniek mee aan aftrap van Scholen van Morgen

Bureau Bouwtechniek bouwt 14 scholen.

De eerstesteenlegging van het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (Teema-architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek) op 19 maart 2013 was meteen ook dé eerste steen van het Scholen van Morgen (SvM) project én het startschot van in totaal een 200-tal schoolgebouwen. 

Er is een groot tekort aan middelen voor scholenbouw. Daarom is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in scholenbouw in te korten. De inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur werd zo in het leven geroepen en per decreet vastgelegd.

In totaal werden 66 architectenteams geselecteerd voor de realisatie van 165 projecten, goed voor meer dan 200 nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen.


Ontwerp van Geurst & Schhulze architecten voor Schakelschool in Kuringen.

Uitgangspunten van SvM zijn energiezuinige scholen, die het hart vormen van een leefgemeenschap en waar de infrastructuur de ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst niet in de weg staat.

“Vanaf 2014 verschuift die focus naar de concrete bouwactiviteiten. We hebben als doelstelling de laatste school eind 2016 op te leveren”, aldus Philippe Monserez, Head of AG Real Estate COPiD en Daniël Geerts, General Manager DBFM Scholen van Morgen.

In cijfers:
 • 1,5 miljard € voor 165 nieuwe scholen en 35 campussen
 • 625.000 m² gebouwoppervlakte
 • circa 300.000 m² omgevingswerken

Bureau Bouwtechniek bouwt mee aan maar liefst 14 scholen:

 • naast het GTIL in Londerzeel ook het TI in Mol samen met Teema-architecten;
 • 6 scholen i.s.m. Geurst & Schulze;
 • het Emmaüsinstituut in Aalter i.s.m. VMX;
 • het Groendaalcollege in Merksem i.s.m. HUB;
 • Campus Panhoven in Peer i.s.m. Bekkering Adams architecten;
 • Kunstencampus Antwerpen (KBA en SISA) i.s.m. Korteknie & Stuhlmacher architecten;
 • Ursulinen Mechelen i.s.m. Label Architecture;
 • OLV Ten Doorn in Eeklo i.s.m. Smak Architects.