BB werkt mee aan IWT-TETRA project "Thermografie als graadmeter van de gebouwschil".

De energieprestatie van gebouwen is zowel bij nieuwbouw als bij renovatie niet meer weg te denken. Thermische camera’s of infraroodcamera’s zijn breed inzetbaar en bieden een ongekend potentieel om de energieprestaties in situ te evalueren: in een oogopslag worden de oppervlaktetemperaturen van een gebouwdeel getoond en kan men afleiden waar warmteverliezen optreden. Zo kunnen zij ingezet worden ter controle van de uitvoeringskwaliteit en voor de analyse van eventuele schadegevallen. Enkele van de vele mogelijke toepassingen zijn de evaluatie van vochtproblemen, het opsporen van thermische bruggen en luchtlekkage en het detecteren van een volledige spouwvulling bij na-isolatie.

Studie

  • In een eerste luik worden de verschillende parameters die een rol spelen bij de uitvoering en de analyse van een thermografisch onderzoek in kaart gebracht en geanalyseerd. 
  • Aan de hand van de bevindingen uit dit eerste deel worden richtlijnen opgesteld met betrekking tot de ideale randvoorwaarden (temperatuur, vochtigheid, bezonning, regen, emissiviteit…) voor het nemen van thermografische beelden en het correct gebruiken en interpreteren van thermografische gegevens (correcte rapportage, belang van schaal, emissiviteit…). 
  • De resultaten van het literatuuronderzoek worden verder uitgediept en gevalideerd aan de hand van numerieke simulaties en in situ metingen die op enkele representatieve case studies worden uitgevoerd. In dit gedeelte ligt de focus op meer complexe toepassingen van thermografie zoals onder andere de toepassing op bouwknopen, de interactie met luchtdichtheid, na-isolatie en uitvoeringskwaliteit van het schrijnwerk. 
  • Parallel met doorlichting van de verschillende cases worden in een vierde werkpakket de mogelijkheden tot kwantitatieve analyse onderzocht. Er wordt o.a. bestudeerd of en hoe IR-onderzoek ingezet kan worden om de U-waarde van een schildeel te begroten. Omwille van het niet-destructieve karakter zou dit een bijzonder interessante toepassing zijn, bijvoorbeeld voor het bepalen van de isolatiekwaliteit van een gebouwdeel in het kader van EPC-certificatie.

Bureau Bouwtechniek werd gecontacteerd om deel uit te maken van de gebruikersgroep, en is daar met plezier op ingegaan.
BB heeft een ruime ervaring met thermografie, bijvoorbeeld bij de analyse van historische gebouwen, de toepassing bij schadediagnose, en vergelijking met numerieke simulaties. Op die manier draagt BB actief bij tot het project, en blijven de interne specialisten steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.