BB spreekt op Sustainable Building Academy

Vanaf 2021 wordt verwacht dat alle nieuwe gebouwen van de Europese lidstaten bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Tegen 2050 zullen alle woningen in Vlaanderen proberen te voldoen aan E60 zoals bepaald in het Renovatiepact. 

Het verplichten van dakisolatie en dubbel glas en de strengere wetgeving op vlak van energieverbruik vraagt voor heel wat gebouwen de nodige onderhouds- of renovatiemaatregelen. 

Om de juiste keuze te maken pleit Bureau Bouwtechniek voor een geïntegreerde aanpak inclusief een overzichtelijke haalbaarheidsstudie die aan een mogelijke renovatie voorafgaat. 

Een geïntegreerde aanpak inclusief studiefase leidt tot een intelligente energetische renovatie op maat. Deze renovatie vormt een evenwichtsoefening tussen energie-efficiëntie, kosten en baten, gebouwbeheer en duurzame materiaalkeuze. “Dit streven kan je enkel bereiken door een interdisciplinaire samenwerking tussen de belanghebbende partijen. Succesvolle energetische renovaties eisen een toekomstgerichte analyse die getuigt van een visie op het geheel”, vertelt ingenieur-architect Jona Van Steenkiste bij Bureau Bouwtechniek. (Lees meer)


Meer tekst en uitleg tijdens de Sustainable Building Academy van CeDuBo op 27 september.

ir. arch. Jona Van Steenkiste : Kies het juiste onderhouds- of renovatiescenario op basis van een haalbaarheidsstudie

prof. arch. Jan Moens : Praktische gids voor onderhoud van daken

Kijk hier voor het volledige programma.