BB neemt deel aan RenoFase

Stappenplan voor een kwaliteitsvolle energetische renovatie.

Prof. arch. Jan Moensir. arch. Stéphanie Mangé en dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche zetelen voor BB in het IWT-VIS traject RenoFase. 

De Vlaamse bouwsector staat voor de grote uitdaging om het huidige woningenpark doordacht en doorgedreven energetisch te renoveren.

Renovatieproject i.h.k.v. een IWT Ontwikkelingsproject voor Microtherm.

Het project RenoFase wil aannemers, architecten en materiaalleveranciers en -producenten ondersteunen om renovatieprojecten efficiënt en kwaliteitsvol te realiseren. De nodige kennis wordt opgebouwd en op maat van de aannemer & architect gebracht, zodat zij deze in concrete projecten kunnen gebruiken. Daarnaast wordt ingezet op innovatie: nieuwe materialen, producten en systemen worden getest, gevalideerd en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Een derde pijler wordt gevormd door ‘implementatie’ via case study’s, verspreiding van kennis en het stimuleren en ondersteunen van nieuwe product- en systeem-ideeën. 

Op die manier worden renovatieprojecten gestructureerd aangepakt, waarbij kwaliteit en meerwaardecreatie de klant kunnen overtuigen.

Meer informatie over de uitdagingen en doelstellingen van RenoFase vind je hier.

RenoFase wordt geleid door een consortium gevormd door: WTCB, Vlaamse Confedratie Bouw, Bouwunie, NAV, Passiefhuisplatform vzw, KU Leuven, UGent en Thomas More Kempen vzw (KU Leuven FiiW campus Geel). 
Bureau Bouwtechniek is samen met 40 andere partners lid van de RenoFase-gebruikersgroep.