BB neemt deel aan Pixii Expert Day 'Van collectief renoveren tot wijkrenovatie'

In opdracht van de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving, Labo Ruimte, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Energieagentschap) onderzocht Bureau Bouwtechniek samen met UGent, Labo A en BLAF architecten de mogelijkheden om klimaatwijken te creëren.

Klimaatwijken: transitieproces naar verduurzaming van stedelijk weefsel.

We definiëren de klimaatwijk in de eerste plaats als een reeks handelingen die worden gesteld of maatregelen die zijn genomen om een breed opgezet transitieproces te initiëren die de verduurzaming van ons stedelijk weefsel begeleiden.

We onderscheiden 2 reflexen:

  • klimaatreflex : transformatie ook van toepassing op energiesystemen, mobiliteit, aanwezigheid van water en groen, grondstoffengebruik en afvalverwerking
  • wijkreflex : ook locatie, sociale cohesie, vastgoedpotentieel, maatschappelijke organisatie en de financiële en logistieke draagkracht van de bewoners spelen een rol.

We mikken op een geëngageerde bijdrage tot het beoogde transitieproces, een aanzienlijke mentaliteitsverandering en een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, overheden en marktpartijen. 

Dit pilootproject ambieert de ontwikkeling van strategieën die op grotere schaal en in meerdere projecten toegepast kunnen worden.

Praktisch 
Dinsdag 19 maart 2019, 9:00 - 17:00u
Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Lees meer