BB neemt deel aan NZEB Symposium

Het NZEB (nearly zero energy buildings) Symposium is hét toonaangevende forum voor innovatieve ideeën, kennis en ervaringen op het vlak van energieneutraal bouwen en renoveren.

Pixii organiseert dit NZEB Symposium Passive and Beyond ondertussen voor het 16de jaar.

Topics NZEB Symposium 2017:

  • Intelligente renovatie 
  • Slimme wijken & wijkrenovatie
  • Circulair bouwen

ir. arch. Sebastiaan Schelfaut presenteert er de lezing Kostentechnisch energetisch renoveren: prefab of in situ?

In het kader van het onderzoek naar prefab-oplossingen voor energetische renovaties van tertiaire gebouwen worden een 4-tal renovatieoplossingen volledig doorgerekend van conceptfase naar uitvoering tot onderhoud en einde levensduur a.d.h.v. een speciaal daarvoor ontwikkelde rekentool. 
Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de impact van de prefabricatiegraad en de typologie van het gebouw op de kostprijs van de uitvoering. Daarnaast wordt onderzocht hoe de onderhoudskost, levensduur en hinder voor de gebruiker kunnen worden gekwantificeerd. 

De presentatie neemt het project Kielparktorens als case-study.

Praktisch

Het NZEB symposium 2017 vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017 in BluePoint Antwerpen.

Voor de presentatie van Sebastiaan Schelfaut kan je tussen 11:00 en 11:30u terecht in Zaal 1.

Lees meer over het volledige programma