BB is Sign for my future ambassadeur

Sign for my future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die samen alle Belgen oproepen om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid.

Wat vragen we concreet?
Onze overheid moet alles doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden, en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. 

Concreet betekent het dat België klimaatneutraal moet worden voor 2050 en dat we al in de komende jaren een stevige daling in uitstoot moeten realiseren. 

CONCREET

  1. Een klimaatwet: laat ons de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet.
  2. Een investeringsplan: er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. 
  3. Een klimaatraad: Een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.