BB is partner van Circubuild

Circubuild is een initiatief van Redactiebureau Palindroom, gespecialiseerd in het schrijven en vertalen van teksten voor en over de architectuur- en bouwsector. Circubuild wil ontwerpers en bouwprofessionals de belangrijkste principes van circulair bouwen meegeven, aan de hand van FAQ’s en casestudy’s, maar ook via andere relevante content als artikels, interviews, video’s, columns, etc.

Bureau Bouwtechniek verbreedt het draagvlak voor circulair bouwen door architecten, studiebureaus, opdrachtgevers, bouwpartners en producenten te motiveren om mee de circulaire weg in te slaan.


Bureau Bouwtechniek draagt de verlenging van de levensduur van het gebouw en al zijn onderdelen hoog in het vaandel

In de ontwerpfase wordt er gezocht naar bouwkundige optimalisaties met betrekking tot comfort, energie, daglicht, milieu-impact, onderhoud en aanpasbaarheid en tijdens de uitvoering gefocust op een correcte en duurzame realisatie. Bouwdetails worden ontworpen op maat van het project, met oog voor levenscyclussen. 
Die uitdaging wordt evengoed aangegaan in bestaand patrimonium, waar we adviseren in bouwkundig onderhoud en begeleiden bij evolutief gebruik. 

Doorlichting experts
"Als studie- en adviesbureau biedt Bureau Bouwtechniek ondersteuning bij de technische aspecten van het bouwen. De laatste jaren bouwde het bureau expertise en ervaring op met betrekking tot circulair bouwen. De focus ligt daarbij terecht op de verlenging van de levensduur van gebouwen en bouwelementen. Vanaf de ontwerpfase integreren de projectmedewerkers aspecten van duurzaam en circulair bouwen, zoals aanpasbaarheid, onderhoud en het omkeerbaar ontwerpen van bouwknopen. De milieu-impact is daarbij een belangrijke toetssteen. Om zijn studies en advies te ondersteunen ontwikkelde Bureau Bouwtechniek verschillende tools. Daarnaast hebben ze ervaring met bestaande tools zoals TOTEM en bouwden ze expertise op in het opstellen van circulaire aanbestedingen en bestekken. De holistische aanpak van het team is zeker een meerwaarde."

Naar Circubuild

Casestudy: Gare Maritime