BB is gastspreker op (B)IMPLANTATION van het NAV

I.h.k.v. de lerende netwerken, organiseert het NAV (B)IMPLANTATION, een 5-tal ateliers voor zaakvoerders en BIM-verantwoordelijken van een architectenbureau die BIM willen integreren.

Hoe integreer ik BIM binnen een architectenkantoor? Welke vraagstukken brengt het met zich mee? Is BIM effectief de trein die ik niet mag missen? Welke financiële investering is eraan gekoppeld? … Deze en tal van andere vraagstukken toetsen we af aan de reeds opgebouwde ervaringen rond BIM binnen een architectenkantoor. (NAV)

ir. arch. Paulus Present, BIM manager van Bureau Bouwtechniek is gastspreker op 3 van de 5 ateliers:

Atelier 1 : Opmaak van een BIM-visie en het belang van een BIM-strategie

  • Wat willen we?
  • Waar staan we voor?
  • Wat is mogelijk?
  • Welke doelstellingen stellen we voorop?
  • Wat willen we bereiken?

Wilrijk 21/02 - Gent 28/02

Atelier 2 : Implicaties voor de kantoororganisatie

  • Hoe doelstellingen omzetten in concrete acties? 
  • Hoe de omschakeling communiceren en inplanten binnen je kantoor?

Wilrijk 21/03 - Gent 28/03

Atelier 5 : Financiële impact en BIM kosten optimaal toepassen in het kantoor

  • Wat is de waarde van een BIM model? 
  • Hoe BIM verkopen aan uw klant?

Wilrijk 20/06 - Gent 27/06

Praktische info en inschrijven

BB BIM projecten