BB geeft lezing op Pixii Expert dag "Energie-efficiënt erfgoed"

Beschermd onroerend erfgoed, bouwkundig erfgoed en architecturaal, cultureel of esthetisch waardevolle gebouwen stellen professionals bij een renovatie steeds voor een pittige uitdaging: hoe maak je zulke gebouwen energie-efficiënt?

Bij herbestemming van erfgoed vormen ambities zoals energie-efficiëntie steeds een projectspecifieke uitdaging. Na-isolatie van de dakstructuren is daarbij veelal eerste de keuze voor het verbeteren van de energie-efficiëntie.


Monumenten

Inzetten op energie-efficiëntie bij monumenten vraagt een doordachte aanpak waarbij energiebesparende maatregelen dienen gedoseerd en ingezet te worden in overeenstemming met de materiële en immateriële erfgoedwaarden. 
Naast behoud van waardevolle historische profilering en maatvoering dient daarbij het historisch materiaal behouden, bereikbaar voor onderhoud en inspecteerbaar te blijven.
Een monument heeft verder in eerste plaats baat bij een bestendig gebruik dat aansluit bij het oorspronkelijk gebruik, het gebouw en de betekenis als erfgoed.
Dit zijn in wezen allen complementaire eisen naar duurzaamheid.

arch. Bert Van den Bergh licht de ambities, mogelijkheden, uitwerking en aandachtspunten verder toe aan de hand van een 3-tal praktijkvoorbeelden in het kader van herbestemming erfgoed: 

Praktisch

Datum en tijdstip
Donderdag 14 december 2017 
vanaf 8:45u

Locatie
Huis van de Bouw - Seminariecentrum van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen
Kleine laan 29
9100 Sint Niklaas

INSCHRIJVEN