BB daagt studenten 'MSc Energy for smart cities' uit met een 'Innovation challenge'

De afgelopen jaren nam de bouwsector verschillende maatregelen die bijdragen tot een duurzame leefomgeving. Door bijvoorbeeld de bouwschil te isoleren en hernieuwbare energie te introduceren, wordt de ecologische voetafdruk van het gebouw tijdens de levensduur aanzienlijk verlaagd. 

Het circulaire denken gaat nog een stap verder en merkt op dat er nog steeds veel energie in de materialen waaruit het gebouw bestaat kruipt. 

Veel steden hebben een enorme voorraad van oudere gebouwen, de circulaire economie beschouwt deze als een bibliotheek van miljoenen bouwcomponenten en materialen.

BB formuleerde daarom volgende uitdaging voor de masterstudenten van MSc Energy for smart cities: 

Hoe maak je een businessmodel voor de circulaire economie rekening houdend met het gebouwde patrimonium van een Europese stad? 

Hoe kunnen we materialen recupereren? 
Hoe kunnen we de materiaalvoorraad in kaart brengen en materialen hergebruiken wanneer een gebouw wordt afgebroken? 
Hoe kunnen we het transport van materialen op de schaal van de stad houden?


Nieuwbouw
Bij nieuwbouwprojecten moeten we langer stilstaan bij de verschillende materialen, het ontwerpen van demonteerbare bouwcomponenten en het gebruik van bio-based materialen. 

Het einddoel is gebouwen te ontwerpen waarvan de materialen over enkele decennia opnieuw gebruikt zullen worden in een ander gebouw of aan het einde van hun levensduur vervangen kunnen worden.

Deadline challenge : juli 2019.

Zie ook BB gaat circulair.