Onderhoud en veiligheid

Een doorslaggevend aspect in de duurzaamheid en kosten van de gevel op lange termijn zijn de onderhoudsvriendelijkheid en bereikbaarheid van alle geveldelen. 

Bij nieuwbouwprojecten wordt het onderhoud van de gevel van bij de conceptvorming meegenomen in het geveladvies om materiaal- of uitvoeringskeuzen te motiveren. De meest duurzame en kostenefficiënte gevelopbouw wordt geadviseerd op basis van onderhouds- en levenscycluskost.

Voor bestaande gevels kan een advies opgemaakt worden omtrent het preventieve en correctieve onderhoud door middel van een kostenplanning.

Bureau Bouwtechniek heeft veel ervaring in onderhoudsadvies in functie van preventief en veilig onderhoud. BB beschikt over eersteklas veiligheidscoördinatoren en onderhoudsadviseurs.