Façade engineering

Geïntegreerd, multidisciplinair aanpak op maat:

  • gevelconcepten
  • geveldetaillering
  • geveltechniek

Als multidisciplinair bureau beheerst en begrijpt Bureau Bouwtechniek de verschillende disciplines en hun onderling verband relevant voor een volledig en coherent gevelontwerp. 


Integrale duurzaamheid

Bureau Bouwtechniek stimuleert in al haar projecten het toekomstgerichte gebruik van duurzaamheidsmeter GRO voor een holistische duurzame benadering gedurende het volledige bouwproces. (Lees meer)

Bureau Bouwtechniek is voortrekker van TOTEM voor de berekening van de milieukost van gebouw(del)en en zit in diverse onderzoeksgroepen over circulair bouwen. (Lees meer)

Onze activiteiten