Zonnebeheersing, daglicht- en verlichtingsstudies.

Dag- en kunstlicht zijn bepalende factoren voor het comfort in zowel leef- als werkruimtes. Vanuit onze visie op energie en duurzaam bouwen geloven we in de optimaliseren van een goede daglichttoetreding ten voordele van een beperking van de kunstverlichting.

A.d.h.v. berekeningsprogramma’s en gespecialiseerde software (Relux en Dialux) en i.f.v. de geometrie van de ruimte kan daglicht worden gesimuleerd. Dergelijke simulaties worden vertaald in aanbevelingen m.b.t. het ontwerp van zowel de gevelopeningen en glaskeuze, als de kunstverlichting, de keuze van armaturen en daglichtdimming. Ook een onderzoek naar de eventuele verblindingshinder op werkplekken in kantoren wordt meegenomen.

Een daglichtstudie gaat meestal samen met een studie van zonne(warmte)beheersing. We hebben het comfort van de eindgebruiker voor ogen bij het bepalen van ingrepen om de zonnewarmtelast in huis of op kantoor in de zomer te beperken en optimaal van die warmte te profiteren in de winter. BB beschikt over een Sun Eye camera om in situ het aantal zonne-uren op een glasvlak te meten. Ook de beschaduwing door o.a. omliggende gebouwen of bomen kan zo mee in overweging genomen worden. Voor renovatieprojecten kunnen we op die manier zeer gedetailleerd advies leveren, tot op maat van bijvoorbeeld een raam.

Onze experten zoeken in ontwerpfase actief mee naar een optimum tussen daglichttoetreding en zonne(warmte)beheersing. Beide factoren worden eerst afzonderlijk in kaart gebracht alvorens ze in relatie tot elkaar te beoordelen.