EPB, PHPP, haalbaarheidsstudies

EPB 

De vergunning plichtige van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten dient te voldoen aan de energieprestatieregelgeving die zowel in voorstudie als in uitvoeringsfase opgevolgd wordt door een EPB-verslaggever (Energie Prestatie en Binnenklimaat). 

Tijdens de voorstudie dient de verslaggever een startverklaring in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) waar hij bij oplevering ook een definitieve EPB-aangifte aflevert. De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand. 

Bureau Bouwtechniek beschikt over EPB-verslaggevers die bouwprojecten kunnen opvolgen zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië.  Onze verslaggevers adviseren de architect om met correcte bouwschilpakketen en realistische bouwknopen te ontwerpen. De input van een BB expert in deze beginfase levert een wezenlijke bijdrage aan de energetische prestaties van het ontwerp.

PHPP 

Bureau Bouwtechniek levert ook PHPP-certifcaties (PassiefHuis ProjecteringsPakket) af voor laag-energie of passief projecten waarbij wordt aangetoond dat het gebouw voldoet aan de eisen gesteld door het passiefhuisplatform. PHPP is een ontwerptool die in ontwerpfase de energiezuinigheid van een gebouw berekent.

Het inschatten van de energieverbruiken op jaarbasis voor verwarming & koeling, alsook de evaluatie van het risico op oververhitting kunnen wij uitvoeren a.d.h.v. dynamische simulaties met gespecialiseerde software. 

Haalbaarheidsstudie

Sinds 2007 is het in Vlaanderen verplicht om voor nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000 m² de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve energiesystemen te onderzoeken. 

Dergelijke haalbaarheidsstudies waarbij in situ onderzocht wordt of de toepassing van hernieuwbare energiebronnen rendabel is, wordt door dezelfde multidisciplinaire BB experten uitgevoerd.

Foto's

Klik op een foto om ze te vergroten

Re-Vive i.s.m. HUB architecture (Kadox, Antwerpen). K30 E40 en K25 E35.
IOK i.s.m. Van Roey. (Geel) K22 E48.
Private woning i.s.m. Zaha Hadid Architects. (Ukkel) K36 E49.