Duurzaamheidsstudie

Een duurzaamheidsstudie is een onafhankelijke studie, meestal in opdracht van gebouweigenaars of – beheerders, maar ook in opdracht van een architect, die willen weten wat de toestand is van hun gebouw op vlak van energieverbruik en comfort en welke maatregelen kunnen genomen worden om deze te verbeteren.

Duurzaamheidsstudies worden uitgevoerd door een intern multidisciplinair team dat al naargelang de opdracht samengesteld wordt uit projectarchitecten, bouwtechnische, energie- en installatietechnische specialisten.  

De vraag van de opdrachtgever bepaalt het accent van de studie. De vraag kan bijvoorbeeld zijn om in het kader van een bestaand waardevol gebouw het gevelaspect te behouden, of ingrepen te beschrijven enkel op installatietechnisch vlak. Een andere vraag is bijvoorbeeld om te focussen op passieve middelen: ‘Wat is het effect van de oriëntatie van bepaalde ruimtes of de grootte van gevelopeningen?, wat is het effect van nachtkoeling?’.

In alle gevallen wordt er eerst een grondige audit uitgevoerd van de huidige toestand of het ontwerp en vervolgens de vraagstelling geanalyseerd. ‘Wat is de staat van de bouwschil en technische installaties? Wat is de thermische inertie van het gebouw? Wat zijn de huidige energieverbruiken? Wat zijn de huidige klachten?’.

Maatregelen om het gebouw te verbeteren of te verduurzamen worden onderzocht, berekend, uitgetekend en geraamd. Bij het definiëren van de maatregelen zoeken we steeds naar een evenwicht tussen ontwerpambities, energie-efficiëntie, kosten-baten, comfort, materiaalgebruik en gebouwbeheer.

Voor de studie hanteren hierbij wij een brede waaier aan diverse tools, zoals ondermeer:

  • epb-software en/of numerieke dynamische simulaties voor de berekening van energieverbruiken en evaluatie van het risico op oververhitting
  • luchtdichtheidsmetingen in situ
  • thermografische opnames en koudebrugsimulaties (Trisco)
  • sondages en analyse van de thermische inertie
  • daglichtsimulaties, beschaduwingsstudies en koellastberekeningen

Een duurzaamheidsstudie uitgevoerd door BB onderscheidt zich door onze maatwerk aanpak en concrete en realistische beschrijvingen van de maatregelen.