Energie en duurzaam bouwen

Team

Bureau Bouwtechniek beschikt over een klein team van goed opgeleide en ervaren specialisten die zeer breed en in verschillende opdrachtcontexten m.b.t. energie en duurzaam bouwen kunnen worden ingezet: 

  • epb verslaggeving, phpp certificatie en haalbaarheidsstudies naar hernieuwbare energiebronnen
  • ontwikkelen van energieconcepten, installatietechnisch advies
  • zonnebeheersing, daglicht- en verlichtingsstudies
  • duurzaamheidsstudies, analyse binnencomfort.

Deze adviezen en studies kunnen geleverd worden in het kader van een samenwerking in een multidisciplinair ontwerpteam, maar ook rechtstreeks aan gebouwbeheerders of -eigenaars bijvoorbeeld in het kader van een toekomstige gevelrenovatie. 

Thermografie. (KMSKA, Antwerpen)

Deskundigheid

De unieke en diverse samenstelling van ons team maakt dat complexe studies en adviezen integraal intern kunnen worden afgehandeld.
Bureau Bouwtechniek heeft de ambitie om ook hierin toonaangevend te zijn en wil dit realiseren door het volgen van opleidingen, wetenschappelijke congressen, participatie in technische comités van het WTCB, en deelname aan onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten.

Onze visie op duurzaam en energie-efficiënt bouwen

Bureau Bouwtechniek is een pionier op vlak energiezuinige en passieve gebouwen. We staan voor een multidisciplinaire, integrale aanpak: onze aanbevelingen zijn een evenwicht tussen ontwerpambities, energie-efficiëntie, kosten-baten, comfort, materiaalgebruik en gebouwbeheer. En dit zowel op het niveau van het gebouw als op dat van de gebouwdetaillering. We zoeken naar oplossingen in overeenstemming met het Trias Energetica* principe en een inherente en logische visie op duurzaamheid.
BB levert bovendien steeds advies op maat: duurzaamheid wordt per project gedefinieerd rekening houdend met de ambities ervan. Ook in het prille (ontwerp)stadium van het projectproces kan er advies worden geleverd.

*De Trias Energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze strategie werd in 1996 door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) geïntroduceerd onder de naam Trias Energica. Later werd de Trias Energetica uitgewerkt door de Technische Universiteit Delft. 
De strategie bestaat uit de volgende drie stappen:
Stap 1: Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen zoals wind-, water-, en zonne-energie.
Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk.