Pionier

Van bij de start onderzocht Bureau Bouwtechniek mee hoe de bouwsector circulair kon evolueren. BB blijft kennis vergaren door o.a. deelname aan talrijke studiedagen en masterclasses, aan kennisdelingsprojecten van de VUB en Vlaanderen Circulair, aan workshops van NAV, aan brainstormsessies met fabrikanten en aan de Green Deal Circulair Bouwen. 

BB motiveert ook extern collega’s, bouwpartners, producenten, etc. om de circulaire weg in te slaan en verwerkt de circulaire kennis in adviezen, bouwdetails en bestekken.

Circulair gebouw

Een circulair gebouw is een tijdelijke samenkomst van producten, componenten en materialen met een gedocumenteerde identiteit in een vorm die voor een bepaalde periode een zekere functie kan vervullen, waarbij de herkomst en mogelijke herbestemming gedocumenteerd zijn en blijven. De aandacht gaat bij de aan- en afvoer van materiaal naar behoud, hergebruik, upcycle en recycle.

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan circulair bouwen:

  • Zoveel mogelijk bestaande materialen behouden.
  • Bestaande materialen zorgvuldig afbreken en opnieuw in de markt zetten.
  • Slimme structuren ontwerpen waarin verschillende functies kunnen plaatsvinden. 
  • Tweedehandsmaterialen gebruiken.
  • Biogebaseerde materialen gebruiken.
  • Alle nieuwe materialen demontabel bevestigen.
  • Alle materialen goed documenteren.
  • Materialen huren/leasen in plaats van kopen.
  •   etc.

Bureau Bouwtechniek heeft de intentie om de principes van circulair bouwen te implementeren in al de projecten. Per project wordt gezocht naar interessante insteken voor dat gebouw op die locatie.