Theaterwerkplaats Matterhorn

Architect: Joachim Walgrave
Bouwheer: Matterhorn vzw 
Adviseurs: Util (stabiliteit), Stockman (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek), DMD & INT (veiligheidscoördinatie & EPB)
Locatie: Antwerpen  
Timing: 2010 – 2014   
Budget: € 1.400.000  
Status: opgeleverd

© Stef Stessels (Matterhorn)

Projectondersteuning | Samenwerking

Omvormen van een bestaand gebouw tot theaterwerkplaats met kantoren in Antwerpen voor Laika, Muziektheater Transparant, de Roovers en kunstZ. 

Matterhorn is een culturele site met een sociale dimensie: een unieke samenwerking tussen verschillende artistieke huizen en partners uit onderwijs, economie, buurt, stad en overheid.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van architect Joachim Walgrave vanaf wedstrijdfase en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, opmaak van het bouwkundige bestek, raming en controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Thijs Verfaillie