Stadhuis Montigny-le-Tilleul

Architect: bureau Vers plus de bien-être (V+)
Bouwheer: Administration communale de Montigny-le-Tilleul
Adviseurs: Bureau d’Etude Greisch (stabiliteit), Daidalos Peutz (bouwfyscia en akoestiek), Marq & Roba (speciale technieken), Landinzicht (landschapsarchitect)
Locatie: Montigny-le-Tilleul (Henegouwen)
Oppervlakte: nieuwbouw: ca. 2 000 m² | renovatie: ca . 685 m² | buitenaanleg: ca. 10 700 m²
Timing: 2009 – 2014
Budget: € 5.000.000
Status: opgeleverd

© 354 Photographers

Projectondersteuning | Samenwerking

Bouw van een nieuw administratief centrum voor het gemeentebestuur en het plaatselijke OCMW, de renovatie van het bestaande gemeentehuis en de aanleg van een riant park met geïntegreerde parkeerplaatsen. 

(Zie ook:Pers)
In 2014 won het nieuwe stadhuis de Staalbouwwedstrijd.

Nieuwbouw:
Ondanks de kleine compactheid van het gebouw en het groot aandeel glas in de gevel, is dit een gebouw dat thermisch toch goed scoort (K <30, luchtdichtheid 1 n50 per uur). Het is ontworpen als een laag-energie gebouw nog voor de energieprestatieregelgeving in Wallonië werd geïntroduceerd (de bouwaanvraag dateert van eind 2009). Er werd zowel speciale aandacht besteed aan de luchtdichtheid als het goed isoleren van het gebouw. Omdat het gebouw afwijkt van traditionele bouwmethodes was dit niet voor de hand liggend. Het gebouw bestaat uit een hybride draagstructuur van staal en beton, omgeven door een zelfdragende buitenschil in houtskelet waarin gordijngevelgehelen werden ingewerkt. Het op elkaar afstemmen van deze verschillende elementen vroeg om speciale aandacht in het uitwerken van de bouwkundige details.

Hout
Voor V+ was de ritmering van de verticale houten lamellen in de gevelbekleding van uiterst belang. Het invoeren van de verticale elementen was voor hen cruciaal om een goede integratie met de omgeving te garanderen. De vertaling van dit architecturale concept naar het concrete bouwen toe, vormde de grootste uitdaging voor BB.

BB onderzocht welke houtsoort het meest geschikt zou zijn en of ze al dan niet behandeld moest worden i.f.v. duurzaamheid en brandveiligheid. Verder werd bestudeerd welke maatvoering optimaal zou zijn, werden mogelijke bevestigingsmethodes geëvalueerd en werd de kostprijs actief opgevolgd. De bouwkundige details van de gevel die opgemaakt zijn voor het aanbestedingsdossier, alsook de aanvullende specifieke beschrijvingen in het lastenboek, vormen de synthese van dit onderzoek. In de uitvoeringsfase heeft BB de hoofdaannemer en zijn verschillende onderaannemers intensief opgevolgd zodat het verrichte onderzoek tot een kwalitatief resultaat zou leiden.

Wat de binnenafwerkingen betreft, heeft BB op gelijkaardige manier de focus gelegd op het uitwerken en opvolgen van de beglaasde houten binnenwanden (al dan niet brandwerend) om op een elegante manier een evenwicht te vinden tussen privacy en openheid doorheen de kantoren.

Bureau Bouwtechniek is van bij wedstrijdfase betrokken bij het ontwerpteam en heeft als partner van V+ alle fasen van het bouwproces mee doorlopen. Vanaf het aanbestedingsdossier heeft BB de leiding, coördinatie en het bouwkundig tekenwerk overgenomen en het bestek en meetstaten opgemaakt. Tijdens de uitvoering leidde BB de controle op de werken t.e.m. de oplevering, inclusief verslaggeving.

BB team: arch. Francesca Crosby, prof. arch. Jan Moens, int. arch. Katie Van der Borght, arch. Bart Van den Bossche