Sociale woningen Jubileumlaan

Architect: Abscis Architecten
Bouwheer: WoninGent
Locatie: Gent
Oppervlakte: 30.000 m²
Timing: 2016 –  
Budget: € 11.000.000
Status: in ontwerp

Technisch advies I Energie en duurzaam bouwen

Bureau Bouwtechniek voert een energieoptimalisatiestudie uit voor de vervangingsbouw van 3 gebouwen met elk 96 sociale woningen door 3 hoogbouwtorens met eenzelfde aantal sociale woningen aan de Jubileumlaan in Gent. 

De dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent stelt middelen ter beschikking voor de opmaak van een energieoptimalisatiestudie voor projecten van WoninGent. Dit kadert in de langetermijndoelstelling van de stad om te evolueren naar een klimaatneutrale stad.

Studie
Voor de vervangingsbouw aan de Jubileumlaan wordt een waaier aan opties onderzocht van combinaties van gebouwschilmaatregelen, ventilatiesystemen en energietechnieken. Met behulp van deze energieoptimalisatiestudie wenst de stad Gent de meest geschikte energetische oplossing te vinden voor dit hoogbouwproject.  

Eerst worden bouwtechnische kostenoptimale scenario’s gezocht. Vervolgens worden deze resultaten meegenomen in het installatietechnisch kostenoptimaal onderzoek. De resultaten houden rekening met investeringskost, onderhoudskost, verbruikskost, vervangingskost, restwaarde, etc.

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste